Nr 120/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia”

Zarządzenie Nr 120/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2014 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia”
 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia”, utworzone Zarządzeniem Nr 3 Rektora Akademii Rolniczo-Technicznej im. M.  Oczapowskiego w Olsztynie z dnia
7 czerwca 1999 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 14:55
Data aktualizacji:
23.12.2014 14:55
Liczba wyświetleń:
1585
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr120.doc28 KB