Nr 118/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej”

 
Zarządzenie Nr  118/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2014 roku
 
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Usługi finansowe
i bankowe w gospodarce rynkowej”, pobiera się opłatę w wysokości 3200,00 zł (słownie:
trzy tysiące dwieście złotych 00/100).

2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów podyplomowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Rektor

                                                                                    prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 14:41
Data aktualizacji:
23.12.2014 14:42
Liczba wyświetleń:
1602
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr118.doc31.5 KB