Nr 114/2014 z dnia 4 grudnia roku w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 114/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia roku

w sprawie Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1571 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Uniwersytecie Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, jak w załączniku
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 13 Rektora UWM z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad naliczania
i uruchamiania funduszu premiowego oraz przyznawania indywidualnych premii uznaniowych pracownikom Uniwersytetu niebędącym nauczycielami akademickimi
.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 14:01
Data aktualizacji:
23.12.2014 14:01
Liczba wyświetleń:
3863
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr114.docx48.03 KB
Regulaminpremiowania.docx34.65 KB