Nr 113/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 113/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2014 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W ust. 3 Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury, w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia Nr 39/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu działalności Akademickiego Centrum Kultury, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury Regulaminu Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skreśla się pkt 8.

 

§ 2

Kanclerz Uniwersytetu zleci dokonanie niezbędnych czynności związanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym zarządzeniem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 13:32
Data aktualizacji:
23.12.2014 13:32
Liczba wyświetleń:
1638
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr113.doc42 KB