Nr 82/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/2015

 
Decyzja Nr 82/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/2015

 

§ 1

Na podstawie art. 175 ust. 4 i art. 177 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 2

Powołuję na rok akademicki 2014/2015 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną dla doktorantów
w składzie:

1)     dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM – Prorektor ds. Kształcenia,

2)     mgr inż. Natalia Chodkowska – Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów,

3)     mgr inż. Rodian Pawłowski - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

4)     mgr Joanna Czerwińska – Wydział Biologii i Biotechnologii,

5)     mgr inż. Katarzyna Szczepankowska – Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

6)     mgr Marek Maruszczak – Wydział Humanistyczny,

7)     mgr inż. Grażyna Kaczyńska– Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

8)     lek. wet. Mateusz Mikiewicz – Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

9)     mgr Agnieszka Błyszczek – Wydział Nauk Społecznych,

10)      mgr Beata Łączyńska – Wydział Nauk o Środowisku,

11)      mgr inż. Alicja Wasilewska – Wydział Nauki o Żywności,

12)      mgr inż. Ewelina Kolankowska – Wydział Nauk Technicznych,

13)      mgr Olaf Szczypiński – Wydział Teologii,

14)      mgr Katarzyna Kowalczyk-Grygo – Biuro ds. Kształcenia.

 

§ 3

Przekazuję w roku akademickim 2014/2015 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie rozpatrywania odwołań doktorantów od decyzji w sprawie przyznania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 4 ustawy z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2014
Data publikacji:
23.12.2014 13:19
Data aktualizacji:
23.12.2014 13:19
Liczba wyświetleń:
1647
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr82.docx17.74 KB