Nr 77/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/2015

 

 

Decyzja Nr 77/2014

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 grudnia 2014 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2014/2015

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się na rok akademicki 2014/2015 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)    Przewodniczący UOKS – Maciej MIKOŁAJCZYK - Wydział Teologii,

Członkowie:

2)    Arkadiusz HUZAREK - Wydział Bioinżynierii Zwierząt,

3)    Kamila PUŁAWSKA - Wydział Biologii i Biotechnologii,

4)    Jakub NIKONIUK - Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

5)    Robert SZCZEPAŃSKI - Wydział Humanistyczny,

6)    Dominika RESZKA - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

7)    Anna SZYMKIEWICZ- Wydział Matematyki i Informatyki,

8)    Diana KUSIAK - Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

9)    Monika ŻYNDA - Wydział Nauk Ekonomicznych,

10)   Maciej RACZYŃSKI - Wydział Nauk Medycznych,

11)   Aneta TRZECIAK - Wydział Nauk o Środowisku,

12)   Urszula BURZYŃSKA - Wydział Nauk Społecznych,

13)   Justyna BALICKA - Wydział Nauk Technicznych,

14)   Jacek MARSZELEWSKI - Wydział Nauki o Żywności,

15)   Paweł ROJCZYK - Wydział Prawa i Administracji,

16)   Anna PRZEGROCKA - Wydział Sztuki,

17)   Agnieszka JUCHNIEWICZ - Biuro ds. Studenckich.

 

§ 2

 

Przekazuję w roku akademickim 2014/2015 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
22.12.2014 10:45
Data aktualizacji:
22.12.2014 10:45
Liczba wyświetleń:
1358
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr77.doc34.5 KB