Nr 111/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015

 
Zarządzenie Nr 111/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2014 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 18 Uchwały Nr 506 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2015 roku
oraz § 16 Uchwały Nr 507 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2015 roku, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015

 

 Lp.

 Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

02.02. - 16.02.2015 r. do godziny 15:00

2.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 16.02.2015 r.*

3.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

02.02. - 16.02.2015 r.

4.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

18.02.2015 r.

5.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

19.02.2015 r.
godz. 12.00

6.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

19.02. - 20.02.2015 r. do godz. 15.00

  *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
15.12.2014 12:29
Data aktualizacji:
15.12.2014 12:31
Liczba wyświetleń:
1728
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr111.docx21 KB