Nr 110/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 110/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna
    edukacja”, pobiera się opłatę w wysokości - 3200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych
    00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2014
Data publikacji:
15.12.2014 12:19
Data aktualizacji:
15.12.2014 12:20
Liczba wyświetleń:
1497
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr110.doc30.5 KB