Nr 101/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”

 
Zarządzenie Nr 101/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Informatyka”
 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się studia podyplomowe w zakresie „Informatyka”, utworzone Zarządzeniem Nr 48/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2008 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.12.2014
Data publikacji:
09.12.2014 19:31
Data aktualizacji:
09.12.2014 19:31
Liczba wyświetleń:
1542
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr101.doc27.5 KB