Nr 70/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych

Strona została usunięta dnia: 4 grudzień, 2014 - 12:58

 
Decyzja Nr 70/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 listopada 2014 roku
 

w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz w związku
z Uchwałą Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie funkcjonowania czasopism naukowych w Uniwersytecie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W § 1 Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych wprowadza się następujące zmiany:

1)     ustępy zastępuje się punktami,

2)     dotychczasowy ustęp 5, a obecnie pkt 5, otrzymuje brzmienie:

„5) „Forum Teologiczne” – dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz, prof. UWM,”

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 14:53
Data aktualizacji:
04.12.2014 12:58
Liczba wyświetleń:
1680
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr70.doc29 KB