Nr 69/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

 
Decyzja Nr 69/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 17 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 94 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 226 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     W Decyzji Nr 67/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów i Odwoławczej  Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016 wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 1:

a)    pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przewodniczący – prof. dr hab. Lesław LAHUTA,

b)     pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciele doktorantów:

a)     lek. wet. Katarzyna PALUS,

b)     mgr inż. Rodian PAWŁOWSKI,

c)     mgr Aleksandra ZAMOJSKA.”

2)    w § 2:

a)  pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

     „a) dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. UWM”,

b)  pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

     „c) dr hab. Agnieszka ŻYTA, prof. UWM”,

c)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawiciele doktorantów:

a)     mgr Aleksandra KURZYŃSKA,

b)     lek. wet. Mateusz MIKIEWICZ,

c)     mgr Karolina SZTURO.”

2.     Skład Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na kadencję 2012-2016, po zmianach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, przedstawia się następująco:

1)     przewodniczący – prof. dr hab. Lesław LAHUTA,

2)     nauczyciele akademiccy:

a)     dr hab. Sławomir BURYŁA, prof. UWM,

b)     dr hab. inż. Jerzy NAPIÓRKOWSKI, prof. UWM,

c)     dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. UWM,

 

3)     przedstawiciele doktorantów:

a)     lek. wet. Katarzyna PALUS,

b)     mgr inż. Rodian PAWŁOWSKI,

c)     mgr Aleksandra ZAMOJSKA.

  1. Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów  na kadencję 2012-2016, po zmianach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedstawia się następująco:

1)     przewodniczący – dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM,

2)     nauczyciele akademiccy:

a)     dr hab. Katarzyna PRZYBYŁOWICZ, prof. UWM,

b)     dr inż. Monika SOBCZUK-SZUL,

c)     dr hab. Agnieszka ŻYTA, prof. UWM,

3)    przedstawiciele doktorantów:

a)     mgr Aleksandra KURZYŃSKA,

b)     lek. wet. Mateusz MIKIEWICZ,

c)     mgr Karolina SZTURO.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2014
Data publikacji:
02.12.2014 14:47
Data aktualizacji:
02.12.2014 14:48
Liczba wyświetleń:
1502
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr69.doc40.5 KB