Nr 92/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji Podyplomowego studium terapii pedagogicznej

 
Zarządzenie Nr 92/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2014 roku
 

w sprawie likwidacji Podyplomowego studium terapii pedagogicznej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się Podyplomowe studium terapii pedagogicznej, utworzone Uchwałą Nr 67 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 1994 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2014
Data publikacji:
27.11.2014 13:37
Data aktualizacji:
27.11.2014 13:37
Liczba wyświetleń:
1250
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr92.doc27.5 KB