Nr 82/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola wewnętrzna” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 
Zarządzenie Nr  82/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Audyt
i kontrola wewnętrzna” realizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Audyt i kontrola
    wewnętrzna”, pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset
    złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem
    studiów podyplomowych.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2014
Data publikacji:
27.11.2014 11:58
Data aktualizacji:
27.11.2014 11:58
Liczba wyświetleń:
1641
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr82.doc30.5 KB