Nr 81/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń

 
Zarządzenie Nr 81/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2014 roku
 
w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie problematyki ubezpieczeń
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Likwiduje się studia podyplomowe w zakresie problematyki ubezpieczeń, utworzone Zarządzeniem
Nr 6 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 lutego 2002 roku.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2014
Data publikacji:
27.11.2014 11:51
Data aktualizacji:
27.11.2014 11:51
Liczba wyświetleń:
1549
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr81.doc28.5 KB