Nr 67/2014 z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych UWM w Olsztynie

 
Decyzja Nr 67/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2014 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

§ 1

W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
17 października 2014 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”:

1)    w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem,

2)    dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

     „12) inż. Jan Wróblewski – inspektor nadzoru robót sanitarnych.”

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 rof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2014
Data publikacji:
21.11.2014 09:31
Data aktualizacji:
21.11.2014 09:31
Liczba wyświetleń:
811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec67.doc29 KB