Nr 60/2014 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”

 
Decyzja Nr 60/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2014 roku
 
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30
w Olsztynie”
 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:

 

 

§ 1
1.  Powołuje się Zespół do spraw realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu państwa
   (część 46 Zdrowie, rozdział 80306 Działalność dydaktyczna, § 6220 – dotacje celowe z budżetu
    na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów innych jednostek
    sektora finansów publicznych, w latach 2014-2016) z przeznaczeniem na realizację zadania
    inwestycyjnego pod tytułem „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Naukowo-Dydaktycznego  
    Medycyny Eksperymentalnej przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”, zwany dalej Zespołem,
    w składzie:
     1) dr inż. Aleksander Socha – Kanclerz UWM – nadzór nad Zespołem Zarządzania Projektem
           Inwestycyjnym,
      2) mgr inż. Tomasz Szczyglewski – Kierownik Projektu,
      3) prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych,
          Pełnomocnik Rektora do realizacji zadań uczelni medycznej i upoważnienia do podejmowania
          określonych czynności prawnych,
      4) dr hab. Waldemar Grzegorzewski, prof. UWM – przedstawiciel Wydziału Nauk Medycznych,
      5) mgr inż. Grzegorz Szczepański – przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
      6) mgr inż. Jerzy Ossowski – inspektor nadzoru robót budowlanych,
      7) Tadeusz Wółkiewicz  – inspektor nadzoru robót elektrycznych,
      8) mgr inż. Janusz Saba – Kierownik Sekcji Ciepłownictwa,
      9) mgr inż. Jan Chojecki – inspektor robót teletechnicznych,
    10) inż. Jan Wróblewski – inspektor nadzoru robót sanitarnych,
    11) mgr Izabela Oktaba  – Biuro Projektów Zagranicznych,
    12) mgr Anna Korsak – przedstawiciel Kwestury,
    13) mgr Zygmunt Bartnikowski – Dział Zamówień Publicznych.
2.  Zespół działa od dnia powołania do zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu.
3.  W posiedzeniach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu
    na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
4.  Zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro rektora
Wytworzył:
Biuro rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2014
Data publikacji:
20.11.2014 14:38
Data aktualizacji:
20.11.2014 14:43
Liczba wyświetleń:
1988
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.doc33.5 KB