Nr 116 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM w Olsztynie umowy konsorcjum z Centrum Zaawansowanych Technologii pod nazwą "Inteligentne środowiska dla kontroli...