Nr 112 z dnia 28 listopada 2003 r.w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia dzienne w Uniwersytecie w 2004 r., na kierunki, na których przewidziano egzaminy egzaminy wstępne, kandydatów posi