Nr 95 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie rozmów w celu ustalenia warunków zamiany nieruchomości pn. Inkubator Przedsiębiorczości będacej własnością Fundacji Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach...