Wersje strony Nr 53 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o nazwie Akademicki Ośrodek Przysposobienia Obronnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

WersjaAutor
30.10.2014 - 10:13 - wersja aktualnaZofia Konopka