Nr 79/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
Zarządzenie Nr 79/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.) stanowi się, co następuje:

 § 1
W Zarządzeniu Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 02 stycznia
2014 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w załączniku Nr 10
do Regulaminu ZFŚS Wysokości, oprocentowanie oraz okresy spłaty pożyczek udzielanych z Funduszu Mieszkaniowego, zmienia się wysokość pożyczki remontowej na remont mieszkania lub domu jednorodzinnego
z 8.000zł na 10.000 zł oraz wysokość raty miesięcznej z 230 zł na 287 zł.
 
§ 2
 Zarządzenie wchodzi z dniem 01 stycznia 2015 roku.

 

 

Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 14:28
Data aktualizacji:
27.10.2014 14:29
Liczba wyświetleń:
4635
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr79.docx15.77 KB