Nr 78/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych w zakresach: „Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski", „Język włoski" i „Język łaciński”

 
 
Zarządzenie Nr 78/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 r.
 
w sprawie prowadzenia w Studium Języków Obcych kursów językowych w zakresach:
„Język angielski", „Język niemiecki", „Język rosyjski", „Język hiszpański", „Język francuski",
„Język włoski" i „Język łaciński”
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
 
1.  W Studium Języków Obcych realizowane są kursy językowe pn.:
      1)  Język angielski",
      2)  „Język niemiecki",
      3)  „Język rosyjski",
      4)  „Język hiszpański",
      5)  „Język francuski",
      6)  „Język włoski",
      7)  „Język łaciński".
 
2.  Kursy są prowadzone na poziomach zdefiniowanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego: A1, A2, B1, B2 i C1.
 
3.  Kursy obejmują 30 lub 60 godzin zajęć dydaktycznych.
 
§ 2
 
1.  Zasady uczestnictwa w kursach określa regulamin stanowiący załącznik nr 1.
2.  Dokumentację związaną z przebiegiem kursu dokształcającego prowadzi Studium Języków Obcych.
 
§ 3
 
1.  Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się od Uczestnika kursu opłatę w wysokości od 12 do 17 zł
    za 1 godzinę zajęć dydaktycznych w zależności od liczby osób w grupie zajęciowej, zgodnie z cennikiem
    stanowiącym załącznik nr 2.
2.  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu
    dokształcającego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 14:19
Data aktualizacji:
27.10.2014 14:19
Liczba wyświetleń:
1819
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr78.doc36 KB
Zal1doZarzNr78.pdf54.81 KB
Zal2doZarzNr78.pdf70.79 KB