Nr 77/2014 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 
Zarządzenie Nr 77/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 r.
 

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza i ogrodnicza” realizowanych na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
1.  Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Produkcja rolnicza
    i ogrodnicza”, pobiera się opłatę w wysokości - 5400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta zł).
 
2.  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów
    podyplomowych.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 14:10
Data aktualizacji:
27.10.2014 14:11
Liczba wyświetleń:
1641
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr77.doc30 KB