Nr 53/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Strona została usunięta dnia: 27 październik, 2014 - 13:35

 
Decyzja Nr 53/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
 Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się Zespół do spraw realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego z ze środków
   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych
   Inwestycji (GIS) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod tytułem
   „Kompleksowa termomodernizacja budynków dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
   w Olsztynie”, zwany dalej Zespołem, w składzie:
      1)  dr inż. Aleksander Socha – Kanclerz UWM – nadzór nad Zespołem Zarządzania Projektem
          Inwestycyjnym,
      2)   mgr inż. Tomasz Szczyglewski – Kierownik Projektu,
      3)   prof. dr hab. Bogdan Lewczuk – przedstawiciel Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,
      4)    dr inż. Krzysztof Mroczkowski - przedstawiciel Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
      5)    mgr Mariusz Araśniewicz – Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych,
      6)    mgr inż. Wojciech Gulczyński – inspektor nadzoru robót budowlanych,
      7)    Tadeusz Wółkiewicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych,
      8)     mgr inż. Janusz Saba – Kierownik Sekcji Ciepłownictwa,
      9)     mgr Izabela Oktaba – Biuro Projektów Zagranicznych
    10)      mgr Anna Korsak – przedstawiciel Kwestury
    11)      mgr Zygmunt Bartnikowski – Dział Zamówień Publicznych.
2.  Zespół działa od dnia powołania do zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu.
3.  W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu
    na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
4.  Zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 13:35
Data aktualizacji:
27.10.2014 13:35
Liczba wyświetleń:
1452
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr53.doc33 KB