Nr 52/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 27 październik, 2014 - 13:28

 
Decyzja Nr 52/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa, modernizacja
i wyposażenie Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się Zespół do spraw realizacji zadania inwestycyjnego finansowanego z Programu
    Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-20013 (Działanie I.3) z przeznaczeniem na realizację
    zadania inwestycyjnego pod tytułem „Budowa, modernizacja i wyposażenie Centrum Gastronomii
    z Dietetyką i Biooceną Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie”, zwany dalej Zespołem, w składzie:
       1)  dr inż. Aleksander Socha – Kanclerz UWM – nadzór nad Zespołem Zarządzania Projektem
           Inwestycyjnym,
       2)   mgr inż. Leszek Kośnik – Kierownik Projektu,
       3)    mgr inż. Zbigniew Stachurski – Z-ca Kierownika Projektu
       4)    prof. dr hab. inż. Bogusław Staniewski - Pełnomocnik użytkownika,
       5)    prof. dr hab. inż. prof. zw. Lidia Wądołowska – Przedstawiciel Wydziału Nauki o Żywności,
       6)    mgr inż. Grzegorz Zamyślewski – inspektor nadzoru robót budowlanych,
       7)    Tadeusz Wółkiewicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych,
       8)     mgr inż. Janusz Saba – Kierownik Sekcji Ciepłownictwa,
       9)     mgr Karolina Cieszyńska – Biuro Projektów Zagranicznych
     10)      mgr Małgorzata Olasek – Biuro Projektów Zagranicznych
     11)      mgr Anna Korsak – przedstawiciel Kwestury
     12)      mgr Zygmunt Bartnikowski – Dział Zamówień Publicznych.
2.  Zespół działa od dnia powołania do zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu.
3.  W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu
    na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
4.  Zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin.
 
 § 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 13:28
Data aktualizacji:
27.10.2014 13:28
Liczba wyświetleń:
1456
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr52.doc33.5 KB