Nr 51/2014 z dnia 17 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Strona została usunięta dnia: 27 październik, 2014 - 13:22

 
Decyzja Nr 51/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 października 2014 roku
 
w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”
 
 Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 1

1.  Powołuje się Zespół do spraw realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków
    Mechanizmu Finansowego EOG 2009/2014 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
    pod tytułem „Kompleksowa termomodernizacja 4 budynków dydaktyczno-administracyjnych
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwany dalej Zespołem, w składzie:
         1)  dr inż. Aleksander Socha – Kanclerz UWM – nadzór nad Zespołem Zarządzania Projektem
             Inwestycyjnym,
         2)   mgr inż. Tomasz Szczyglewski – Kierownik Projektu,
         3)    dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM – Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
         4)    mgr Jerzy Duliban - Przedstawiciel Wydziału Sztuki,
         5)    dr Waldemar Kozłowski – Przedstawiciel Wydziału Nauk Ekonomicznych,
         6)    dr inż. Aleksander Kubiak – Przedstawiciel Wydziału Nauk o Żywności,
         7)    mgr inż. Wojciech Gulczyński – inspektor nadzoru robót budowlanych,
         8)    Tadeusz Wółkiewicz – inspektor nadzoru robót elektrycznych,
         9)     mgr inż. Janusz Saba – Kierownik Sekcji Ciepłownictwa,
       10)      mgr Izabela Oktaba – Biuro Projektów Zagranicznych,
       11)      mgr Anna Korsak – przedstawiciel Kwestury,
       12)      mgr Zygmunt Bartnikowski – Dział Zamówień Publicznych.
2.     Zespół działa od dnia powołania do zakończenia inwestycji i rozliczenia projektu.
3.     W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu
      na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
4.     Zasady funkcjonowania Zespołu określa regulamin.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.10.2014
Data publikacji:
27.10.2014 13:21
Data aktualizacji:
27.10.2014 13:22
Liczba wyświetleń:
1431
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr51.doc32 KB