Nr 135 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie protokołu uzgodnień z Gminą Olsztyn dotyczących dodatkowych ustaleń w związku z trwającą procedurą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn