Wersje strony Nr 167 z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie funkcjonowania zamiejscowych ośrodków dydaktycznych

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.