Nr 74/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 74/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2014 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z późn. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j.:Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1
1.  Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
    materialnej uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
 
2.  Traci moc Zarządzenie Nr 65/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    15 lipca 2013 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
    świadczeń pomocy materialnej uczestnikom studiów doktoranckich doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku.

 

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2014
Data publikacji:
02.10.2014 10:43
Data aktualizacji:
02.10.2014 10:54
Liczba wyświetleń:
2884
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr74.docx64.57 KB
ZaldoZarzNr74.pdf212.7 KB