Nr 71/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 71/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów” realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1
1.     Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne
     alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”, pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł
     (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100).
 
2.     Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów
     podyplomowych.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2014
Data publikacji:
02.10.2014 10:03
Data aktualizacji:
02.10.2014 10:03
Liczba wyświetleń:
1616
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument