Nr 68/2014 z dnia 24 września 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 68/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 września 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1
1.    Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo
    i higiena pracy”, pobiera się opłatę w wysokości 3400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta
    złotych 00/100).
 
2.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem studiów
    podyplomowych.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2014
Data publikacji:
02.10.2014 09:42
Data aktualizacji:
02.10.2014 09:42
Liczba wyświetleń:
1106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr68.doc29.5 KB