Nr 64/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
Zarządzenie Nr 64/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu
z późn. zm.), stanowi się, co następuje:

 

§ 1
Uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz pozytywne opinie Rady Wydziału, wyrażone w uchwałach: Nr 23/2014/D, Nr 24/2014/D i Nr 25/2014/D, na Wydziale Prawa i Administracji,
z dniem 1 października 2014 roku, zmienia się nazwy:

1)     Katedry Historii Państwa i Prawa na Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego i Doktryn Polityczno-Prawnych,

2)     Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Państwa na Katedrę Filozofii i Polityki Prawa,

3)     Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego na Katedrę Powszechnej Historii Państwa i Prawa
i  Prawa Rzymskiego.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 13:41
Data aktualizacji:
26.09.2014 13:41
Liczba wyświetleń:
1695
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr64.doc42.5 KB