Nr 61/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 
 
 
 
Zarządzenie Nr 61/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2014 roku
 
w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
 
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszego Zarządzenia.  
 
 § 2
Traci moc Zarządzenie nr 76/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
13 września 2013 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
 
§ 3
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 11:48
Data aktualizacji:
26.09.2014 11:53
Liczba wyświetleń:
6856
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr61.doc58.5 KB
ZaldoZarzNr61.pdf322.81 KB