Zarządzenie nr 30 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.

 

 

 

Zarządzenie nr 30

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 października 2007 roku

 

w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.

 

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 ), stanowi się co następuje:

§ 1

Na Wydziale Teologii tworzy się stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie nauk teologicznych w dyscyplinie naukowej teologia.

§ 2

Studia trwają 4 lata. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra lub równorzędny oraz spełnia warunki rekrutacji, ustalone przez Senat Uczelni.

§ 3

Zasady organizacji studiów doktoranckich określa regulamin studiów doktoranckich.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.10.2007
Data publikacji:
10.10.2007 12:27
Data aktualizacji:
10.10.2007 12:27
Liczba wyświetleń:
2478
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument