Nr 39/2014 z dnia 15 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 39/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 września 2014 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:

 § 1

1.  W celu wyjaśnienia, zgłaszanych anonimowo, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Nauk
    Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, powołuję Zespół w następującym
    składzie:
        1)  Przewodniczący – dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM,
 Członkowie:
        2)  mgr Izabela BAGIŃSKA – radca prawny,
        3)  mgr inż. Joanna SUROWIEC – pracownik Działu kadr.
 
2.  Zespół dokona kontroli funkcjonowania Wydziału Nauk Technicznych, której wyniki, w formie
     protokołu, przedstawi Prorektorowi ds. Kadr w terminie do 15 października 2014 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2014
Data publikacji:
26.09.2014 11:19
Data aktualizacji:
26.09.2014 11:19
Liczba wyświetleń:
1727
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr39.docx16.81 KB