Wersje strony Nr 1 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.