Nr 272 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał Senatu UWM w Olsztynie w sprawie zmian w ofercie kształcenia od roku akademickiego 2006/2007, w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów dziennych i zaocznych w 2006 roku....