Nr 158 z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

 

UCHWAŁA Nr 158

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 stycznia 2007 roku

 

w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku.

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt. 6 Statutu:

 

§ 1

W Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku uruchamia się kształcenie na kierunku: technika rolnicza i leśna, na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich, w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej o 8 semestralnym okresie nauki.

Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zajęcia dydaktyczne, jest Wydział Nauk Technicznych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2007
Data publikacji:
17.09.2007 08:37
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:10
Liczba wyświetleń:
2894
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument