Wersje strony Nr 234 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Olsztynie w rejonie ul. Wilczyńskiego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.