Nr 59/2014 z dnia 1 września 2014 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

 
Zarządzenie Nr 59/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2014 roku
 
w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się
co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 lipca 2012 roku w sprawie Regulaminu wydatkowania dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.09.2014
Data publikacji:
04.09.2014 10:45
Data aktualizacji:
04.09.2014 10:46
Liczba wyświetleń:
1650
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr59.doc44.5 KB
ZaldoZarzNr59.pdf94.54 KB