Wersja strony Wydział Nauk Technicznych z dnia 19 grudzień, 2007 - 10:40

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

Nazwa Wydziału

Wydział Nauk Technicznych

Adres

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Wydział Nauk Technicznych
ul. M. Oczapowskiego 11


tel./fax +48 89 523 34 76, tel. +48 89 523 36 23
http://www.uwm.edu.pl/wnt
e-mail: mechanik@uwm.edu.pl


Władze

DZIEKAN
prof. dr hab. inż. Tadeusz RAWA
tel. +48 89 523 34 76, 89 523 36 23

PRODZIEKANI
ds. studiów i rozwoju kadry, kierunek: technika rolnicza i leśna
prof. dr hab. inż. Kazimierz WIERZBICKI
tel. +48 89 523 39 20

ds. nauki i rozwoju wydziału
dr hab. inż. Jacek BIERANOWSKI, prof. UWM
tel. +48 89 523 36 12


dr inż. Jerzy DOMAŃSKI
ds. studiów i studentów, kierunki: mechanika i budowa maszyn, edukacja techniczno-informatyczna
tel. +48 89 523 36 23

dr Jan DAMICZ ds. studiów i studentów, kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska
tel. +48 89 524 00 80


Dziekanat

Dziekanat kierunków:

mechanika i budowa maszyn;
technika rolnicza i leśna;
edukacja techniczno-informatyczna;

 

Adres:
ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
tel. +48 89 523 36 23, fax: +48 89 523 34 76

Kierownik Dziekanatu:
Joanna Piankowska

Dziekanat kierunków:

budownictwo;
inżynieria środowiska;

 


Adres:

ul. J. Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523 37 75, fax: +48 89 523 47 95

 

Dziekanat Wydziału Nauk Technicznych
kierunki: mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, edukacja techniczno-informatyczna
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 110, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-23; tel./fax 523-34-76; e-mail: mechanik@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0100; kod finansowy: 0601
kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska
ul. Jana Heweliusza 10, pok. 104, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-75; tel./fax 523-47-95; e-mail: budownictwo@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0100; kod finansowy: 0601

Kierownik Joanna Piankowska
tel. +48 89 523-34-76, 523-36-23


Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
ul. Heweliusza 10 pok. 208, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-40; fax 523-47-28; e-mail: kbikb@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 06-1800; kod finansowy: 0612

Kierownik dr hab. inż. Leszek Kaczmarek, prof. UWM
tel. +48 89 523-47-28


Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 1 i 2, 10-719 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-34-63
kod ewidencji korespondencji: 06-2400; kod finansowy: 0608

Kierownik prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski, prof. zw.
tel. +48 89 523-37-26


Katedra Elektrotechniki i Energetyki
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 202, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-36-21, fax 523-36-03; e-mail: bognak@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0500; kod finansowy: 0605

Kierownik prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki, prof. zw.
tel. +48 89 523-36-21


Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych
ul. Jana Heweliusza 14, pok. 117, 10-718 Olsztyn;
tel. +48 89 523-34-13; fax 523-44-69 e-mail: kryskor@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-1300; kod finansowy: 0609

Kierownik prof. dr hab. inż. Marek Markowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-13


Katedra Inżynierii Rolniczej i Surowców Naturalnych
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 106, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-45-34; e-mail: hanna.soloducha@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2600; kod finansowy: 0604

Kierownik prof. dr hab. inż. Leszek Mieszkalski, prof. zw.
tel. +48 89 523-36-57


Katedra Inżynierii Środowiska
ul. Jana Heweliusza 4 pok. 13, 10-724 Olsztyn; tel.
tel. +48 89 523-47-60; fax 523-45-76;
e-mail: zw@imp.gda.pl lub zygmunt.wiercinski@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2200; kod finansowy: 0616

Kierownik dr hab. inż. Zygmunt Wierciński, prof. UWM
tel. +48 89 523-47-60, 523-35-76

Profesor UWM

dr hab. inż. Ziemowit Suligowski, prof. UWM
tel.
+48 89 523-47 61

Adiunkci

dr hab. inż. Robert Wójcik
tel.
+48 89 523-3818
dr inż. Beata Ferek
tel.
+48 89 523-4760
dr inż. Maciej Wesołowski
tel.
+48 89 523-4761
dr inż. Andrzej Wróblewski
tel.
+48 89 523-4760

Asystenci

mgr inż. Marek Gutowski
tel. +48 89 523-4760
mgr inż. Aldona Skotnicka – Siepsiak
tel. +48 89 523-476

 
Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 9, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-48-18; e-mail: kmrips@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-1500; kod finansowy; 0611

Kierownik prof. dr hab. inż. Tadeusz Rawa
tel. +48 89 523-37-23


Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 22, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-45-07; tel./fax 523-44-43; e-mail: sylwester_k@uwm.edu.pl
ul. Stefana Okrzei 1a, pok. 11, 10-266 Olsztyn
tel./fax 526-58-39
kod ewidencji korespondencji: 06-2700; kod finansowy: 0603

Kierownik dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-43, 523-45-07


Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 126, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-32-55; e-mail: falka@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-0600; kod finansowy: 0606

Kierownik dr hab. inż. Grzegorz Zboiński, prof. UWM
tel. +48 89 523-32-55


Katedra Mechatroniki

ul. Jana Heweliusza 10, pok. 7, 10-724 Olsztyn

tel. + 48 89 524-51-01, fax. 524-51-00; e-mail: mechatronika@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-3100; kod finansowy: 0619

Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Piętak, prof. UWM
tel. tel. + 48 89 524-51-04


Katedra Technologii Materiałów i Maszyn
ul. Michała Oczapowskiego 11, pok. 27, 10-719 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-44-65; e-mail: anna.wach@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2800; kod finansowy: 0607

Kierownik dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-44-65


Zakład Edukacji Technicznej i Informatycznej
ul. Okrzei 1a, pok. 11, 10-266 Olsztyn
526-63-80; tel./fax 526-58-39; e-mail: iwona@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2900; kod finansowy: 0618

Kierownik dr hab. inż. Tadeusz Bieniaszewski, prof. UWM
tel. +48 89 523-49-12, 526-63-80


Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

ul. Romana Prawocheńskiego 19 pok. 9, 10-720 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-47-59, e-mail: bozena.kielek@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-2500; kod finansowy: 0614

Kierownik dr hab. inż. Chi Tran, prof. UWM
tel. +48 89 523-45-86


Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych
ul. Jana Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel./fax +48 89 523-47-19; e-mail: halina.zielinska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 06-3000; kod finansowy: 0613

Kierownik prof. dr hab. inż. Yuriy Orlovskyy
tel.
+48 89 523-45-77

Zakład Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych

ul. Romana Prawocheńskiego 19 pok. 9, 10-720 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523-47-59; e-mail: bozena.kielek@uwm.edu.pl

Kierownik: dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM
tel. + 48 89 523-47-81


Centrum Innowacji
ul. Jana Heweliusza 10, 10-724 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-27
kod ewidencji korespondencji: 06-1700; kod finansowy: 0617

Kierownik dr inż. Janusz Barski
tel. +48 89 523-47-27


Biblioteka Wydziału Nauk Technicznych
ul. Jana Heweliusza 14 pok. 14, 10-718 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-45; e-mail: k.adamowicz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Kustosz inż. Krystyna Adamowicz-Daniłowicz
tel. +48 89 523-35-45

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
Joanna Piankowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.05.2007
Data publikacji:
08.10.2007 06:43
Data aktualizacji:
11.03.2020 15:27
Liczba wyświetleń:
19479
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument