Nr 55/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 55/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 lipca 2014 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się
co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca
2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie § 4 otrzymuje brzmienie:
 „§ 4
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2014 r.”
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.07.2014
Data publikacji:
24.07.2014 10:03
Data aktualizacji:
24.07.2014 10:03
Liczba wyświetleń:
2080
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr55.doc60 KB