Nr 54/2014 z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”

 
Zarządzenie Nr 54/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2014 roku
 
w sprawie utworzenia Centrum Naukowego pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”
 
Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się Centrum Naukowe pod nazwą „Centrum Turystyki i Rekreacji”, zwane dalej Centrum.
2.  W skład Centrum, ze strony Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wchodzi Wydział Nauk
     o Środowisku.
3.  Centrum funkcjonuje na zasadach określonych w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym, w umowie
     o powołaniu Centrum, zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Instytutem
     Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk oraz
     w regulaminie Centrum.
 
§ 2
Przedmiotem działania Centrum będzie realizacja wspólnych badań naukowych, prac rozwojowych i działalności dydaktycznej, głównie w zakresie turystyki i rekreacji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2014
Data publikacji:
24.07.2014 09:55
Data aktualizacji:
24.07.2014 09:55
Liczba wyświetleń:
1744
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr54.doc42.5 KB