Nr 52/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”

 
Zarządzenie Nr 52/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 lipca 2014 r.
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:
§ 1
1.  Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Łowiectwo i aktywne
     formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt”.
2.  Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.  O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
     dokumentów.
4.  Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.  Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości – 3400,00 zł.
6.  Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią a Słuchaczem.
§ 2
Studia podyplomowe „Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.07.2014
Data publikacji:
21.07.2014 10:11
Data aktualizacji:
22.08.2014 13:48
Liczba wyświetleń:
2160
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr52.doc28.5 KB