Nr 50/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 50/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 r.
 
w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą
Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się Regulamin oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.  Realizację zarządzenia na wydziałach powierza się dziekanom.

2.  Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
18.07.2014 11:33
Data aktualizacji:
18.07.2014 11:33
Liczba wyświetleń:
4306
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr50.doc30 KB
ZaldoZarzNr50.pdf235.21 KB