Nr 48/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 48/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku

 

w sprawie Regulaminu Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc załącznik do Zarządzenia Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 października 2013 roku w sprawie Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 10:56
Data aktualizacji:
14.07.2014 10:56
Liczba wyświetleń:
1630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr48.doc60.5 KB
ZaldoZarzNr48.pdf106.04 KB