Nr 47/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 
Zarządzenie Nr 47/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 565 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 lipca 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji zmienia się nazwę Katedry Cyfryzacji na Katedrę Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 10:49
Data aktualizacji:
14.07.2014 10:49
Liczba wyświetleń:
1684
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr47.doc40 KB