Nr 46/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Zarządzenie Nr 46/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 35 ust. 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 542 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienia się nazwę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB).

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 10:45
Data aktualizacji:
14.07.2014 10:45
Liczba wyświetleń:
1910
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr46.doc40 KB