Wersja strony Wydział Nauk Ekonomicznych z dnia 5 październik, 2007 - 13:39

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 

 

Nazwa Wydziału

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres

ul. R. Prawocheńskiego 4,
10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523 47 57,
fax +48 89 523 47 66, 523 44 46 fax 523 45 20

e-mail: wne@uwm.edu.pl
www: http://www.uwm.edu.pl/wne  

 

Władze

Dziekan
prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI, prof. zw.
tel. +48 89 523 47 57, 523 42 75

Prodziekani:
ds. studiów stacjonarnych
dr hab. inż. Małgorzata JUCHNIEWICZ, prof. UWM
tel. +48 89 523 47 57, 523 42 75

ds. nauki
dr hab. inż. Szczepan FIGIEL, prof. UWM
tel. +48 89 523 47 57, 523 42 75

ds. studiów niestacjonarnych
dr hab. inż. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM
tel. tel. +48 89 523 44 46, 523 43 46

 

Dziekanat

ds. studiów stacjonarnych - tel. +48 89 523 47 57
ds. studiów niestacjonarnych - tel. +48 89 523 44 46

Kierownik:
mgr Zofia Konopka
e-mail: wne@uwm.edu.pl

 

Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych
ul. Romana Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-57, 523-42-75 (studia stacjonarne),
fax. +48 89 523-47-66 (studia stacjonarne),
tel. +48 89 523-44-46, 523-43-46 (studia niestacjonarne);
fax. +48 89 523-45-20 (studia niestacjonarne);
e-mail: wne@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0100; kod finansowy: 1201

Kierownik mgr Zofia Konopka
tel. +48 89 523-47-57, 523-42-75


Katedra Analizy Rynku i Marketingu
ul. Romana Prawocheńskiego 19 pok.100, 10-720 Olsztyn;
tel./fax +48 89 523 523-49-28; e-mail: karim@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-1600; kod finansowy: 1206

Kierownik dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof. UWM
tel. +48 89 523-49-28


Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej
ul. Romana Prawocheńskiego 19, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-02; tel./fax 523-49-28, e-mail: center@icbp.uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 12-1600; kod finansowy: 1214

Dyrektor dr hab. inż. Szczepan Figiel, prof. UWM
tel. +48 89 523-49-28


Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 317, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-07; fax 523-44-63; e-mail: tmlol@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0200; kod finansowy: 1209

Kierownik prof. dr hab. Teresa Łaguna, prof. zw.
tel. +48 89 523-35-07, 523-44-63


Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-49-59, fax 523-34-85; e-mail: kep@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0300; kod finansowy: 1203

Kierownik dr hab. inż. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM
tel. +48 89 523-49-59


Katedra Finansów i Bankowości
ul. Romana Prawocheńskiego 3, pok. 4, 10-720 Olsztyn
tel. +48 89 523-39-63, fax 523-47-84; e-mail: katfin@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0400; kod finansowy: 1205

Kierownik prof. dr hab. Marianna Dębniewska, prof. zw.
tel. +48 89 523-39-63


Katedra Makroekonomii
ul. Kurta Obitza 2 pok. 105, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-82; fax 523-38-81 e-mail: ke@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0500; kod finansowy: 1202

Kierownik dr hab. Janusz Heller, prof. UWM
tel.
+48 89 523-37-82

 

Katedra Metod Ilościowych
pl. Michała Oczapowskiego 4, pok. 334, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-43-26; tel./fax 523-35-84; e-mail: kmi@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0700; kod finansowy: 1208

Kierownik dr hab. Kazimierz Krauze, prof. UWM
tel. +48 89 523-43-26


Katedra Mikroekonomii
pl. Cieszyński 1, pok. 327, 10-957 Olsztyn
tel. +48 89 523-35-14; fax 523-42-44; e-mail: kmikro@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0800; kod finansowy; 1204

Kierownik dr hab. inż. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
tel. +48 89 523-35-14


Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Romana Prawocheńskiego 3, pok. 104, 10-957 Olsztyn
tel./fax +48 89 523 +48 89 523-34-98; e-mail; koiz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-0900; kod finansowy: 1207

Kierownik prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-98


Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej
ul. Michała Oczapowskiego 4, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-34-86, fax 523-37-37; e-mail: kpgir@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-1000; kod finansowy: 1210

Kierownik prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.
tel. +48 89 523-34-86


Katedra Ubezpieczeń
ul.. Kurta Obitza 2 , 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 523-42-91, fax 523-42-49; e-mail: kubezp@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-1100; kod finansowy: 1212

Kierownik prof. dr hab. Elżbieta Kucka, prof. zw.
tel. +48 89 523-42-91

Zakład Rachunkowości
ul. Michała Oczapowskiego 4, pok. 305, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-47-36; fax 523-45-30; e-mail: zakrach@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 15-1300; kod finansowy: 1211

Kierownik dr hab. Henryk Lelusz, prof. UWM
tel. +48 89 523-47-36


Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych
ul. Kurta Obitza 2 pok. 101, 10-725 Olsztyn
tel. +48 89 523-37-99
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Specjalista Jadwiga Ferens
tel. +48 89 523-37-99

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wytworzył:
mgr Zofia Konopka
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
30.05.2007
Data publikacji:
05.10.2007 13:39
Data aktualizacji:
14.02.2020 09:03
Liczba wyświetleń:
20643
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument