Nr 45/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 
Zarządzenie Nr 45/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 czerwca 2014 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 541 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.  Z dniem 1 stycznia 2015 roku na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzy się Instytut Budownictwa,
w ramach którego tworzy się:

1)  Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

2)  Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,

3)  Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,

4)  Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych.

2.   Pracownikami jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stają się pracownicy zatrudnieni, do dnia
31 grudnia 2014 roku, na Wydziale Nauk Technicznych odpowiednio w:

1)  Katedrze Geotechniki i Budownictwa Drogowego,

2)  Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli,

3)  Katedrze Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych,

4)  Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych.

3.  Z dniem 1 stycznia 2015 roku przenosi się kształcenie na kierunku Budownictwo z Wydziału Nauk Technicznych na Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.

4.  Na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

1)  z dniem 1 lipca 2014 roku tworzy się ośrodek pod nazwą Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,

2)    z dniem 31 grudnia 2014 roku znosi się Katedrę Astronomii i Geodynamiki.

 

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych, Dziekanowi Wydziału Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.06.2014
Data publikacji:
14.07.2014 10:10
Data aktualizacji:
14.07.2014 10:10
Liczba wyświetleń:
1738
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr45.doc46.5 KB